Referensprojekt

 

 

Här kan du läsa om ett par av våra referensprojekt.

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Posten 2, Nässjö kommun

På fastigheten Posten 2 i centrala Nässjö bedrevs det tidigare en kemtvätt där det i verksamheten användes stora mängder trikloreten. Inför en nybyggnation inom fastigheten …

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Backen 1:141, Jönköpings kommun

På fastigheten Backen 1:141 i Jönköpings kommun har det under lång tid bedrivits lättare industriverksamhet. Inför en ändring …