Specialist inom förorenad mark och byggnader

Enviro Miljöteknik AB är ett mindre konsultföretag som specialiserat sig inom förorenad mark och byggnader. Vi startade sommaren 2017 och har vårat säte i Habo utanför Jönköping.

Hanna Hartmann är ägare till Enviro Miljöteknik och arbetat med förorenad mark och byggnader i över 15 år. Hon har en kandidatexamen i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad och har sedan 2011 arbetat med miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, saneringar, miljökontroll samt inventering av byggnader och upprättande av rivningsplaner inför ombyggnation eller rivning.

Dessförinnan arbetade Hanna med inventering och samordning av förorenade områden på Länsstyrelsen i Halland. Hanna är certifierad provtagare inom jord och grundvatten.