Välkommen till Enviro Miljöteknik

Enviro Miljöteknik är ett konsultföretag specialiserad på förorenad mark och byggnader. Vi hjälper våra kunder med miljötekniska markundersökningar, strategisk rådgivning, riskbedömningar, miljökontroll vid saneringar och inventeringar av byggnader i samband med rivning eller ombyggnation. Våra kunder finns inom både offentlig och privat sektor.

Enviro Miljöteknik AB
Sätersfors 12
566 91 Habo

Hanna Hartmann
hanna@enviromiljoteknik.se
Telefon: 0706-930056